Komisia mládeže

Úradná správa č.: 5 zo dňa 21. januára 2009

- žiada FK, aby nahlásili svojich talentovaných žiakov ročník narodenia 1997 na sekretariáte PFZ z dôvodu reprezentácie PFZ Poprad na akciách organizovaných SFZ a VsFZ, zároveň žiada záujemcov, ktorý majú záujem o prácu s týmto výberom, aby kontaktovali sekretára PFZ.

[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk