Komisia mládeže

Úradná správa č.: 2 zo dňa 26. novembra 2008

- žiada FK, aby nahlásili svojich talentovaných žiakov ročník narodenia 1997 na sekretariáte PFZ z dôvodu reprezentácie PFZ Poprad na akciách organizovaných SFZ a VsFZ, zároveň žiada záujemcov, ktorý majú záujem o prácu s týmto výberom, aby kontaktovali sekretára PFZ.


TMK oznamuje:

že na základe plánu činnosti Vás Trénersko-metodická komisia VsFZ pozýva na pravidelný seminár trénerov, ktorý sa uskutoční dňa: 6. decembra 2008 v Košiciach v aule Technickej univerzity ulica Letná č.9
Program seminára:
8.30 - 9.00 hod.: prezentácia a odovzdanie podkladov pre predlženie licencií
9.00 - 9.10 hod.: otvorenie seminára
9.10 - 10.15 hod.: prednáška: Pavol Peráček - technický riaditeľ SFZ, téma: Vývojové tendencie - ME 2008 a LIGA CHAMPIONOV
10.15 - 10.30 hod.: prestávka
10.30 - 11.30 hod.: prednáška: Roman Sklenář - tréner reprezentačného výberu ČR U-19, téma: Analýza ME hráčov do 19 rokov z pohľadu výchovy vrcholových futbalistov.
11.30 - 12.00 hod.: diskusia k daným témam
12.00 - 12.10 hod.: prestávka
12.10 - 12.45 hod.: prednáška: Oldřich Vitonský - tréner mládeže Olomoucký KFS, téma: Systém výchovy brankárov v rámci ČMFS
12.45 - 13.00 hod.: diskusia
13.00 - 14.00 hod.: občerstvenie - prechod do ŠH Slávie TU, B. Nemcovej 1
14.00 - 15.00 hod.: prax: Rastislav Švický - MFK Košice, ukážky z tréningového procesu - využitie nešpecifických prostriedkov v príprave futbalistov
15.00 - 15.30 hod.: ukončenie seminára - predlžovanie licencií.


Organizačné pokyny pre účastníkov:
Záujemcovia o predĺženie licencií a výmenu trénerského preukazu odošlú na adresu TMK VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice najneskôr do 28. 11. 2008:
• kópiu trénerského preukazu a licencie
• 2 fotografie rozmer 2,5 x 2,2 cm
poplatky:
• výmena trénerského preukazu 50.- Sk.,
• predĺženie licencie „C" 300.- Sk.
• predĺženie licencie „B" a EURO „B" 500.- Sk.
• platby je potrebné realizovať výhradne poštovými poukážkami VsFZ
a na prednej strane v správe pre prijímateľa uviesť text „licencia trénerov"
Na seminári je potrebné predložiť doklad o zaplatení - ústrižok poštovej poukážky.
FK žiadame do 2.12. nahlásiť faxom, mailom, poštou počet zúčastnených trénerov na seminári!

 


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk