Dnes oslavuje meniny : Adolf zajtra Vratislav(a)
Pondelok, 17. jún 2024,

Matrika PFZ

Úradná správa č.: 1 zo dňa 27. júna 2012

POZOR OD 1.7.2012 ZMENY!!!!!

1.Zmena matričnej príslušnosti a zmena v realizovaní transferov (hosťovanie,prestup):
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku a to:
• podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže
• podľa zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
• podľa zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých ani družstvo dorastu zaradené do súťaže)

Nové tlačivo na prvotnú registráciu hráča si môžete stiahnuť TU

Nové tlačivo na transfer hráča (hosťovanie, prestup)si môžete stiahnuť TU

 

2.Zmena v spôsobe realizácie transferov (hosťovania, prestup)

• Transfer vybavuje a poplatok sa platí Zväzu, do ktorého patrí cieľový klub transferu hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne. Teda transfer z klubu A do klubu B vybavuje matrika do ktorej patrí klub B. Poplatok sa platí vopred, nakoľko ešte nejdeme na súhrnnú mesačnú fakturáciu..

Poplatky za vybavenie transferu: dospelí 10 €, Dorast 7 €, Žiaci 5 €.

3.Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia starší žiak- dorastenec

- ak má žiak ešte starý RP je potrebné už len Matriku písomne požiadať o vystavenie nového plastového Registračného preukazu, prihláška k registrácii hráča už nie je potrebná.

 

4.Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne "plastové" Registračné preukazy, ktoré sa
nevydávajú na Zväzoch, ale sa objednávajú cez Matriky Zväzov, alebo priamo cez ISSF
(Elektronická podateľňa, nutné schválenie objednávky matrikárom).

Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom na klub do 48 hodín od expedície.

ODPORUČAME si preukazy objednávať vopred a po viac kusov (kvôli poštovnému za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 Eur s DPH a cena dobierky je3,42 Eur s DPH. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom, kde budete mať aj riadnu faktúru od SFZ. Plastový registračný preukaz neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5
rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)
Poplatok za vystavenie nového registračného preukazu je 5 € matrike, ktorý sa platí vopred + 5 € za plastovú kartu, ktorá vám príde na dobierku. Žiaci v kategórii U6 až U11 (t.j. žiaci vo veku od 6 do 11 rokov) majú vystavenie preukazu bez poplatku matrike, platia len za výrobu plastového RP 5 €.
Staré registračné preukazy platia do doby ich platnosti uvedenej na preukaze.
Ak chce klub robiť nové registrácie musí mať uvedenú v ISSF systéme adresu a tel.číslo pre kuriéra, kde mu má byť zásielka doručené

 

 

5.Aktuálne znenie noriem-registračného, prestupového a súťažného poriadku si môžete pozrieť v časti Normy SFZ na našej úvodnej stránke.

 

6.Zoznam klubov, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného klubového ISSF manažéra, resp. nemajú zaktívnené konto: Dravce, Podhorany, FAM Poprad, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Lendak, Švábovce, Žakovce, Mlynčeky, St.Lesná, Stráže, Matiašovce, Kravany, Sp.Teplica, V.Slavkov, Batizovce, L.Teplička, Výborná, Lúčivná.
Žiadame uvedené kluby, aby si klubového ISSF managera zaregistrovali, resp. ak už obdržali na mailovú adresu prihlasovacie údaje, aby si zaktívnili konto a zmenili heslo, aby sme ich v systéme videli, že sú už aktívne.

 

8.O spôsobe vytvárania Prihlášky k registrácii hráča a Žiadosti o vydanie registračného preukazu cez ISSF managera, budú ISSF manageri informovaní elektronicky a budú k tomu vytvorené aj videonávody na adrese: http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.


Hlavné zmeny v predpisov-normách SFZ
1. Súťažný poriadok č.76 bod o)
Povinnosť rozhodcu vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom ako má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí, najneskôr však v lehote určenej riadiacim orgánom.
Maximálna súčinnosť usporiadateľského klubu pri tvorbe elektronického zápisu o stretnutí a zabezpečení PC (notebooku) s pripojením na internet a tlačiarne pre tlač zápisu o stretnutí - zatiaľ v 1. triede dospelých


2.Registračný poriadok čl.10 bod3
Matrika vydáva nové RP výhradne v podobe plastových kariet. Platnosť nového RP je 5 rokov odo dňa vystavenia preukazu. Plastový RP neobsahuje informáciu o klubovej príslušnosti hráča.

 

3. Prestupový poriadok pre neprofesionálov čl.5
Elektronické transfery, 7 dní na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu k transferu (hráč aj klub má 7 dní). Pri elektronických transferoch musia byť všetky tri strany AKTÍVNE v ISSF systéme.

Hráč, ktorý chce byť v systéme aktívny, môže prísť OSOBNE na ktorúkoľvek matriku a tá mu následne sprístupni konto.


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk