Dnes oslavuje meniny : Alexander zajtra Zlatica
Štvrtok, 27. február 2020,

Archív ÚS - správy do 1.10.2008

1. Správa ŠTK:
- ŠTK kontumuje stretnutie žiakov sk.A 5.kolo Hôrka – Šuňava 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK

- ŠTK kontumuje stretnutie žiakov sk.A 5.kolo Sp. Štiavnik – Štrba 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK

- ŠTK kontumuje stretnutie dorastu sk.B 4.kolo V. Lomnica – Podhorany. Výsledok 8:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti

- ŠTK kontumuje stretnutie dorastu sk.a 4.kolo Gánovce - Kravany. Výsledok 8:1 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti

- ŠTK kontumuje stretnutie dorastu sk.B 5.kolo Slov. Ves – N.Repaše -Torysky 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK

- ŠTK kontumuje stretnutie dorastu sk.B 5.kolo Huncovce – Bušovce 3:0 kont. pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie žiakov 6.kolo Stráže – Vikartovce dňa 21.9.2008 (nedeľa)o 13:00 hod. – oprava ÚS

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie žiakov sk.B 5.kolo Vlkovce – Tatr. Lomnica dňa 23.9.2008 (utorok) o 16:00 hod. – vzájomná dohoda

- ŠTK nariaďuje FK Vlkovce zabezpečiť vybavenosť podľa čl.19 (3.trieda) do 4.10.2008.

- ŠTK opätovne odstupuje DK kluby Jánovce, Mlynica (žiaci), Švábovce (dospelí) za nedoručenie súpisiek. Súpisky dodať do 24.9. pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

- ŠTK žiada FK Kurimany, Reľov o predloženie ostaršení hráčov.

- ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.9.2008 o 15:30 hod. hl. usporiadateľa FK Vrbov p. Dučák Michal

- ŠTK žiada FK Štrba o doručenie zápisu zo stretnutia žiakov Štrba – Batizovce

- ŠTK upozorňuje kluby 1.triedy, aby na stretnutiach boli prítomní tréneri s platnou trénerskou licenciou

2. Komisia R a DZ:
- KR upozorňuje na zmeny v časti ŠTK!!
- KR upozorňuje R, že v prípade neskorého ospravedlnenia /po zverejnení obsadenia/, bude zmena uskutočnená za poplatok 200SK, ktorý R uhradí šekom na účet PFZ.
- KR bude akceptovať jedine ospravedlnenia mailom na adresu chmura.pavol@post.sk prípadne písomne na sekretariáte PFZ.

- zmena t.č. Marcinko 0917 042 575, Ružbaský 0911 280 488

- KR obmedzuje delegácie DZ Alexovi za opakovane nedostatočne zdôvodnenú udelenú vysokú známku R.

- KR odstupuje DK R Vágnera za nedoručenie zápisu zo stretnutia

Chyby v zápisoch : Skybjak – neposiela zápis doporučenou poštou, Chovačník – uvádza zlú súťaž, Kurňava – nesprávny postup pri udelení ČK, nesprávny postup pri konfrontácii
Zmeny v obsadení: Dospelí: Batizovce – Lučivná (DZ Alexa), Stráže – T.Lomnica (D.Guballa za Porackého R.), Hranovnica – Sp.Belá (DZ Poracký), Bušovce – Šuňava (Pichoňský za Frančáka), Sp.Teplica – Vrbov (DZ Uhlár za Porackého J.), Dorast: Gánovce – V.Tatry (Kalinaj za Vágnera), Žiaci: V.Tatry – Kravany (Gavalier za Kopca), Stráže – Vikartovce 21.9. o 13:00 hod. (D.Guballa za Rusnáka), Žakovce – Toporec (Kalinaj za Vágnera),Vlkovce - T.Lomnica 23.9. o 16:00 hod. (Gavalier-dohrávka 5.kola) Krajskí dorast: Kežmarok – Fintice (Rusnák za Gavaliera)
Ospravedlnenie: Lešundák 27.,28.9.2008 , Marcinko 27.9.2008, DZ Uhlár 27.-28.9.2008

4. Správa DK:
- DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na:
1 stretnutie za 4 xŽK: Štrbka Peter č.p.791117 (Batizovce), Paločko Stanislav č.p.791213 (Batizovce), Barilla Štefan č.p.860819 (Vikartovce)-poplatok 100+100 Sk
1 stretnutie: Peňáz Tomáš č.p.870307 (Hozelec)-1/5a-poplatok, Michalčík Martin č.p.850227 (Vrbov)-1/5a-poplatok 100+100 Sk, Holub Tomáš č.p.910727 (N.Repaše-Torysky-dorast)-1/5a-poplatok 50+50 Sk, Regitko Peter č.p.982506 (St.Lesná- žiak), Budzák Ondrej č.p.941114 (St.Lesná- žiak)-1/5a
2 stretnutia: Rybovič Dávid č.p.900814 (V.Tatry- dorast)-1/6a,Barabas Filip č.p.940618 (V.Slavkov- žiak)-1/6a-poplatok 50+50 Sk, Kušmirek Pavol č.p.770806 (St.Lesná)-1/3a
3 stretnutia: Michlík Branislav č.p.750729 (Sp.St.Ves)-1/6b, Vodžák Matúš č.p.831201 (Dravce)-1/3b-poplatok 100+100 Sk, Schmal Dávid č.p.930301 (V.Lomnica-dorast)-1/3b
4 stretnutia:Gabčo Peter č.p. 911112 (Kravany-dorast)-1/6b-poplatok 50+50 Sk, Gánovský Ladislav č.p.911102 (V.Tatry-dorast)-1/6b

- DK mení zvyšok trestu na podmienečný Korpušák Peter (Sp.Teplica-dorast)

- DK trestá FK Šuňava fin.pokutou 1.000 Sk za nenastúpenie na stretnutie žiakov v Hôrke- poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Štrba fin. pokutou 1.000 Sk za nenastúpenie na stretnutie žiakov v Sp.Štiavniku – poplatok 250 Sk

- DK trestá FK N.Repaše- Torysky fin. pokutou 2.000 Sk za nenastúpenie na stretnutie dorastu v Slov. Vsi- poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Bušovce fin. pokutou 2.000 Sk za nenastúpenie na stretnutie dorastu v Huncovciach –poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Vrbov fin. pokutou 500 Sk za HNS a vykázanie z lavičky trénera Ondrejka Ján v stretnutí dorastu Vrbov – Výborná, zároveň menovaného trestá zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca jesennej časti súť.roč.2008/2009-poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Vrbov fin. pokutou 1.500 Sk za nedostatočnú usporiad. službu a neprístojnosti počas a po stretnutí Vrbov – Hozelec. DK nariaďuje FK Vrbov predložiť do 24.9.2008 predložiť na PFZ návrh opatrení na zamedzenie vzniku neprístojností pri odchode R a hráčov z HP- poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Hozelec fin. pokutou 1.500 Sk za HNS a neprístojnosti členov realizačného tímu počas a po stretnutí Vrbov – Hozelec –poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Kĺčov fin. pokutou 1.000 Sk za HNS trénera Polláka Jozefa po stretnutí Kĺčov – Bijacovce, zároveň trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca jesennej časti súť.roč.2008/2009-poplatok 250 Sk

- DK trestá FK Vikartovce fin. pokutou 1.500 Sk za HNS trénera Šavel Vladimír a vykázanie z lavičky v stretnutí Sp. Štvrtok – Vikartovce, zároveň trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie do konca jesennej časti súť.roč.2008/2009 – poplatok 250 Sk

- DK trestá na návrh KR fin. pokutou 200 Sk R Vágnera za nedoručenie zápisu zo stretnutia a fin. pokutou 100 Sk R Poracký Joz., Gaduš za nenahlásenie výsledku stretnutí

- DK uvoľňuje dňom 17.9.2008 činnosť klubom: Kravany

- DK na návrh ŠTK trestá fin. pokutou 200 Sk FK Granč. Petrovce, Vlkovce pre nepripravenie hracej plochy

- DK na návrh ŠTK trestá fin. pokutou 200 Sk FK Reľov za neskoré príchody na stretnutia

- DK na návrh ŠTK udeľuje pokarhanie klubom Sp. Hanušovce, L. Teplička za neskorý príchod na stretnutie.

- DK z dôvodu neuhradenia pozdĺžnosti voči PFZ zastavuje nepodmienečne dňom 22.9.2008 činnosť klubom: Ľubica 100 Sk, Reľov 1 350 Sk, Vernár 4.000 Sk, Bušovce 12.000 Sk

- DK upozorňuje na zastavenú činnosť FK Švábovce od 16.9.2008

- voči rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

 


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk