Dnes oslavuje meniny : Alexander zajtra Zlatica
Štvrtok, 27. február 2020,

Archív ÚS - správy do 1.10.2008

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje klubom Bijacovce, Bušovce, Franková, Reľov, Sp. Hanušovce, Tatranská Kotlina, že si môžu na sekretariáte PFZ vyzdvihnúť futbalové lopty

- oznamuje funkcionárom klubov, rozhodcom, delegátom PFZ, že si môžu na sekretariáte vyzdvihnúť rozpis súťaže pre nový súť.ročník 2008/2009.

- oznamuje klubom v pôsobnosti VsFZ – Spišské Bystré, Liptovská Teplička, Lendak, že na sekretariáte PFZ si môžu vyzdvihnúť rozpisy súťaži VsFZ

- oznamuje FK, že v spolupráci s TMK VsFZ usporiada v termíne 16. – 19.10.2008 školenie trénerov licencie C. Miesto konania školenia je Štrba. Od nového súťažného ročníka 2009/2010 aj družstvá 2.triedy budú musieť mať kvalifikovaného trénera. Prihlášky je potrebné zaslať na PFZ, ul. Huszova 12, 058 01 Poprad. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt. Poplatok za školenie je 1000,-Sk za jedného frekventanta. Ďalšie informácie budú uvedené v nasledujúcich úradných správach.

2. Správa ŠTK:
- ŠTK žiada kluby, aby predložili do začiatku súťaž. roč. 2008/2009 súpisky svojich družstiev. V prípade nedoručenia, neodovzdania súpisky bude klub odstúpený disciplinárnej komisii, na ďalšie riešenie.

- ŠTK dôrazne upozorňuje OŠK Sp.Štvrtok na správne používanie tlačiva-zápis o stretnutí.

- ŠTK žiada zaslať súpisky družstiev dospelých: Vrbov, Hozelec, Strážky, Bušovce, Šuňava – zároveň menované kluby odstupuje DK.

- ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva FAM Poprad zo súťaže dorastu sk.A, družstvá vyžrebované s týmto súperom majú voľno, zároveň prípad odstupuje DK

- ŠTK nariaďuje na základe žiadosti ŠK Štrba odohrať stretnutie dorastu sk. A 2.kolo 30.8.2008 Štrba – Vernár odohrať v opačnom poradí.-v jesennej časti na ihrisku vo Vernári, v jarnej na ihrisku v Štrbe-vzájomná dohoda

- ŠTK nariaďuje na základe žiadosti ŠK Štrba odohrať stretnutie žiakov sk. A 2.kolo 30.8.2008 Štrba – Jánovce odohrať v opačnom poradí.-v jesennej časti na ihrisku v Jánovciach, v jarnej na ihrisku v Štrbe-vzájomná dohoda

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.triedy sk.A L.Teplička – Sp.Štiavnik dňa 17.8.2008 o 16:00 hod. – kolízia so stretnutím dorastu VsFZ, zároveň ŠTK žiada FK L.Teplička o dodanie žiadosti o odohratie domácich stretnutí dospelých podľa čl.18 bod. a na svoje zasadnutie dňa 20.8. o 16:00 hod. predvoláva predsedu FK L.Teplička.

3. Komisia R a DZ:
- KR berie na vedomie otvorený list od FK Veľká Lomnica

- KR na základe správy DZ, vlastných zistení pozastavuje delegáciu R Zacherovi na 4 stretnutia dospelých a AR Jančíkovi na 2 stretnutia dospelých za nedostatky v stretnutí Mlynčeky – V.Lomnica

- KR udeľuje vážne varovanie a obmedzuje delegácie DZ Porackému za nedostatky a nedostatočný popis v správe delegáta

- KR žiada predložiť doklad o zaslaní zápisu od R Jančíka

Chyby v zápisoch: Skybjak – uvádza strelca gólu, ktorý už nebol na HP
Zmeny v obsadení: Mlynčeky – Vikartovce (OFZ za Kočiša), Hranovnica – Sp.St.Ves (OFZ za Zachera), Šuňava – Hozelec (Pokrivčáková za Zachera)
Ospravedlnenie: Ružbaský 15.-25.8.2008


4. Správa DK:
- DK trestá zastavením činnosti nepodmienečne na:
1 stretnutie: Madeja Peter č.p.811004 (Lučivná)-1/5a, Gajan Rastislav č.p.780504 (Hranovnica)-1/1b, Lipták Martin č.p.890706 (Hranovnica), Novák Michal (Žakovce)-1/5a

- DK mení zvyšok trestu na podmienečný Michal Gajan (Vernár)

- DK trestá fin.pokutou 15 000 Sk FAM Poprad za odhlásenie družstva dorastu zo súťaže.

- DK berie na vedomie návrh opatrení FK Tatranská Lomnica a zároveň nariaďuje FK predkladať menný zoznam usporiadateľov rozhodcovi v domácich stretnutiach

- DK ruší pokutu 200 Sk OFK Jánovce

- DK žiada o úhradu fin. pozdĺžností voči PFZ, ktoré je potrebné zdokladovať do15.8.2008: Gr.Petrovce 200,-Sk!!!!!

 


[Späť]
 

Mapa domény Mapa domény | Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Podtatranský futbalový zväz Poprad. | webdizajn: www.itstudio.sk